Hotline: 0983 522 344

Số 25 Đường 23 (Phạm Văn Đồng), Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Kinh doanh: sales@vietsol.net - Hỗ trợ: support@vietsol.net

Tăng tốc website - hạn chế HTTP Requests

Mỗi khi người dùng truy xuất một trang web của bạn thì sau khi trang HTML được trả về cho trình duyệt, những đối tượng trên trang web sẽ được được gọi từ trang HTML này như hình ảnh, các đoạn script... sẽ được lần lượt gửi tới server (HTTP request).

Giữa những thời gian gửi request và nhận phản hồi (response) này có một giai đoạn tôi tạm gọi là giai đoạn nghỉ. Giai đoạn nghỉ này giống như để web browser (trình duyệt web) của bạn tìm đối tượng nào cần request kế tiếp rồi mới gửi tới server. Mỗi lần browser gửi request tới server thì bạn lại tốn một khoản thời gian và sau đó là tốn tiếp thời gian chờ phản hồi. Vì vậy khi trang web của bạn càng nhiều đối tượng sẽ sinh ra nhiều request và tất nhiên sẽ làm giảm tốc độ website của bạn.

Xem hình minh họa mô tả bằng Firebug dưới đây:

Hình ảnh mô tả object load trong firebug

Do đó, điều đầu tiên bạn cần làm để tăng tốc website là giảm số lượng đối tượng cần được load trong website của bạn. Giảm bỏ những hình ảnh, headers, style... không cần thiết. Thậm chí nếu có thể bạn cũng nên gộp 2 hình ảnh lại thành một file.

Bước kế tiếp là bạn cần gộp những file liên kết ngoại vào một chỗ. Ví dụ như thay vì bạn gọi 3 files css cho wesite của bạn thì gộp vào thành một files.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/body.css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/side.css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/footer.css" />

Chuyển đoạn trên thành:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style.css" />

Đây là thủ thuật đầu tiên trong 14 thủ thuật tăng tốc website bạn cần chú ý khi thiết kế website mà tôi đã giới thiệu trước đây.

Nguồn: Tăng tốc website - Hạn chế HTTP Requests