Hotline: 0983 522 344

Số 25 Đường 23 (Phạm Văn Đồng), Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Kinh doanh: sales@vietsol.net - Hỗ trợ: support@vietsol.net

50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 2

Vì bài viết có nhiều hình nên được chia ra làm nhiều phần, sau đây mời bạn xem tiếp phần 2 của 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011.

 

Website Isabelleheureux.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Isabelleheureux.com

 

 

Website Jorgerigabert.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Jorgerigabert.com

 

 

Website Da-ha.be

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Da-ha.be

 

 

Website Curiousgenerationgroup.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Curiousgenerationgroup.com

 

 

Website Deda.me

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Deda.me

 

 

Website Iamnotanartist.org

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Iamnotanartist.org

 

 

Website Newquest.fr

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Newquest.fr

 

 

Website Thisistommy.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Thisistommy.com

 

 

Website Subplot.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Subplot.com

 

 

Website Zizzi.co.uk

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Zizzi.co.uk

 

Bài trước:

  1. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 1

 

Xem tiếp:

  1. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 3
  2. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 4
  3. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 5

 

Anh Nguyễn (BabyWolf's blog)

Dịch và biên soạn từ splashnology.com