Hotline: 0983 522 344

Số 25 Đường 23 (Phạm Văn Đồng), Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Kinh doanh: sales@vietsol.net - Hỗ trợ: support@vietsol.net

50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 5

Vì bài viết có nhiều hình nên được chia ra làm nhiều phần, sau đây mời bạn xem tiếp phần 5 của 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011.

 

Website Smallstudio.com.au

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Smallstudio.com.au

 

 

Website Adventureworld.ourentry.com.au

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Adventureworld.ourentry.com.au

 

 

Website Nicolacozzolino.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Nicolacozzolino.com

 

 

Website Captaindash.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Captaindash.com

 

 

Website Lamoulade.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Lamoulade.com

 

 

Website Neotokio.it

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Neotokio.it

 

 

Website 360langstrasse.sf.tv

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - 360langstrasse.sf.tv

 

 

Website Slaveryfootprint.org

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Slaveryfootprint.org

 

 

Website Mortenstrid.no

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Mortenstrid.no

 

 

Website Wadach.com

Mẫu thiết kế web sáng tạo 2011 - Wadach.com

 

Bài trước:

  1. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 1
  2. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 2
  3. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 3
  4. 50 mẫu thiết kế web sáng tạo nhất năm 2011 - Phần 4

 

Anh Nguyễn (BabyWolf's blog)

Dịch và biên soạn từ splashnology.com