Hotline: 0983 522 344

Số 25 Đường 23 (Phạm Văn Đồng), Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Kinh doanh: sales@vietsol.net - Hỗ trợ: support@vietsol.net

Google cập nhật Google Panda 3.7

Google Panda 3.7Cuối tuần trước, vào khoảng ngày thứ 6, cùng với việc có nhiều website có sự thay đổi về thứ hạng trên trang kết quả tìm kiếm Google. Đã có nhiều webmaster thảo luận và cho rằng phiên bản Google Panda mới đã được cập nhật.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức bởi Google cho đến ngày hôm qua 11/06/2012. Trên SERoundTable.com, Barry Schwartz đã có bài thông báo về việc Google xác nhận cập nhật Google Panda 3.7. Phiên bản này được bắt đầu cập nhật vào khoảng cuối tuần trước và được xác nhận bởi Google ngày hôm qua trên Twitter:

FYI Panda data refresh started rolling out on Friday. Less than 1% of queries noticeably affected in the U.S. & 1% worldwide

 

Như vậy, ở lần cập nhật này, đối với các truy vấn ở US bị tác động khoảng dưới 1% và khoảng 1% lượng truy vấn trên thế giới. Từ xác nhận này của Google, Barry Schwartz đánh dấu đây là phiên bản Google Panda 3.7. Bản thân tôi cũng thấy cuối tuần trước cũng có chút biến động ở các từ khóa.

Dưới đây là những cập nhật Google Panda ở các phiên bản cũ.

 • Google Panda Update 1.0: 24/02/2011
 • Google Panda Update 2.0: 11/04/2011 (sau 7 tuần)
 • Google Panda Update 2.1: 10/05/2011 (sau 4 tuần)
 • Google Panda Update 2.2: 16/06/2011 (sau 5 tuần)
 • Google Panda Update 2.3: 23/07/2011 (sau 5 tuần)
 • Google Panda Update 2.4: 12/08/2011 (sau 3 tuần)
 • Google Panda Update 2.5: 28/09/2011 (khoảng sau 7 tuần)
 • Google Panda Update 2.5.1: 09/10/2011 (sau 11 ngày)
 • Google Panda Update 2.5.2: 13/10/2011 (sau 4 ngày)
 • Google Panda Update 2.5.3: 19-20/10/2011 (sau 6 ngày)
 • Google Panda Update 3.0: Không có thông tin
 • Google Panda Update 3.1: 18/11/2011 (sau 1 tháng so với phiên  bản 2.5.3)
 • Google Panda Update 3.2: 19/01/2012 (sau 2 tháng)
 • Google Panda Update 3.3: 27/02/2012 (sau hơn 1 tháng)
 • Google Panda Update 3.4: 24/03/2012 (sau gần 1 tháng)
 • Google Panda Update 3.5: 19/04/2012 (sau 4 tuần)
 • Google Panda update 3.6: 27/04/2012 (sau 1 tuần)

 

Anh Nguyễn (BabyWolf's Blog)

www.vietsol.net