Hotline: 0983 522 344

Số 25 Đường 23 (Phạm Văn Đồng), Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Kinh doanh: sales@vietsol.net - Hỗ trợ: support@vietsol.net

Vai trò của mobile trong truyền thông ngày nay ở Hoa Kỳ và Trung Quốc

Nghiên cứu đột phá từ IAB & Ban Internet Quảng cáo tương tác của Trung Quốc Cung cấp các yếu tố không cho thương hiệu Mỹ Tìm kiếm để làm kinh doanh tại nước Cộng hoà nhân dân.

Với sự thâm nhập điện thoại thông minh (Smartphone) ở Trung Quốc, nghiên cứu mới này chỉ ra rằng Cộng hòa Nhân dân có thể trở thành "một quốc gia màn hình," tăng nhanh hơn Mỹ. Người dân sử dụng điện thoại thông minh như thiết bị phương tiện truyền thông duy nhất hoặc chính của họ. Đây là nghiên cứu đầu tiên của loại hình này, thực hiện bởi IAB và tương tác Internet Ủy ban quảng cáo của Trung Quốc (IIACC), các hiệp hội thương mại cho các công ty phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Mỹ và Trung Quốc, tương ứng.

Vai trò của điện thoại di động trong truyền thông ngày nay của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ và ở Trung Quốc: Các điện thoại thông minh như một mở rộng của bản thân và mở rộng vào thế giới so sánh thói quen sử dụng điện thoại thông minh của người tiêu dùng trong hai thị trường quan trọng nhất thế giới. Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ phương tiện truyền thông bị ảnh hưởng hơn bởi smartphone điện tử sở hữu ở Trung Quốc. Hơn một phần tư của chủ sở hữu Smartphone Trung Quốc báo cáo ít xem truyền hình và giảm tiêu thụ in như một kết quả của việc sở hữu một thiết bị kết nối điện thoại di động (tương ứng 28% và 27%). Trong so sánh với các đối tác ở Mỹ, chủ sở hữu điện thoại thông minh Trung Quốc là 86 phần trăm nhiều khả năng báo cáo việc sử dụng truyền hình ít hơn và 42 phần trăm nhiều khả năng báo cáo việc sử dụng in ít.

Ngược lại với Trung Quốc tập trung tập trung chủ sở hữu điện thoại thông minh trên màn hình nhỏ, chủ sở hữu điện thoại thông minh Mỹ rất có khả năng tiêu thụ phương tiện truyền thông khác với các thiết bị di động của họ trong tay. Ví dụ, trong khi xem truyền hình, chúng tôi điện thoại thông minh ers báo cáo tham gia:

  • Internet truyền thông (51% Mỹ so với 10% Trung Quốc)
  • Đọc phương tiện truyền thông xã hội (38% của Mỹ, so với 9% Trung Quốc)
  • Tiến hành một cuộc tìm kiếm địa phương (34% so với 8% của Hoa Kỳ Trung Quốc)

Các dữ liệu cho thấy sự chênh lệch tương tự khi nói đến đọc báo in.

Nghiên cứu cũng chỉ ra những khác biệt về thái độ khác nhau có thể giúp các nhà tiếp thị,các chuyên gia cơ quan, và các nhà xuất bản để có hiệu quả chỉnh chiến lược của họ để đạt được người tiêu dùng trong cả nước. Đáng chú ý, các nghiên cứu cho thấy sự phụ thuộc của người Mỹ nhiều hơn trên điện thoại thông minh như thiết bị mà họ sẽ "không bao giờ rời khỏi nhà mà không có" (69%). Trong khi đó, chỉ 6 phần trăm của các đối tác Trung Quốc của họ nói như vậy. Khoảng một phần ba (34%) của Mỹ cho biết, điện thoại thông minh của họ là "Điều đầu tiên tôi đến khi tôi thức dậy," như trái ngược với 7 phần trăm của chủ sở hữu điện thoại thông minh Trung Quốc.

Trung Quốc cũng có khuynh hướng sử dụng điện thoại thông minh của họ để duyệt web hơn người Mỹ (32% Trung Quốc so với 21% của Mỹ). Hơn một phần năm (23%) số người được hỏi ở Trung Quốc cho biết họ đã dành 3 giờ hoặc hơn mỗi ngày trong tuần cuối cùng truy cập Internet với điện thoại thông minh của họ. Lý do hàng đầu mà họ trích dẫn cho chuyển sang điện thoại thông minh của họ là "giải trí".

Tải về các nghiên cứu đầy đủ

Nguồn: http://www.iab.net/chinamobileVai trò của mobile trong truyền thông ngày nay ở Hoa Kỳ và Trung Quốc